onze webshop


beginpagina   aanbiedingen   projecten   contact
reptielen   zoetwateraquaria   zoutwateraquaria   vijvervissen   knaagdieren   vogels   kat   hond

Algemeen

Vogelkooien

Sint Helenafazantje - Estrilda astrild - Common Waxbill

Het uit het zuiden van Afrika afkomstige Sint Helenafazantje is een zeer actief beestje en absoluut vreedzaam. U kunt zonder problemen meerdere exemplaren bij elkaar houden en ook samen met andere soorten gaat het prima. Ze zijn rond de 10 cm groot en bewegen bijna voortdurend zonder storend te zijn.

Er is een klein verschil te zien tussen man en pop, de onderkant van de staart is bij mannetjes zwart en bij popjes grijsbruin.

U kunt ze huisvesten in een ruime kooi, binnen- of buitenvolière, ofschoon beplanting welhaast een voorwaarde is voor ze om zich op hun gemak voelen. Klimop, buxus en coniferen of wat coniferentakken zijn hiervoor prima geschikt.

Goed tropisch zaad, veel (tros)gierst, universeelvoer en af en toe wat buffalowormpjes houden deze vogeltjes in goede conditie. Wij adviseren vooral in de broedtijd zoveel mogelijk gevarieerd levend voer aan te bieden.

Het Sint Helenafazantje is een zogenaamde nestslaper, hij slaapt het liefst in een open nestkastje in plaats van op de stokken of takken.


In het noorden van het land is begin maart 2009 bij een controle gemeld dat Sint Helenafazantjes op Cites-B zouden staan en dat er daarom diverse papieren aanwezig moeten zijn. Onder andere de herkomst zou aangetoond moeten kunnen worden.
Deze inspecteurs hadden het mis, het Sint Helenafazantje staat NIET op enige Cites-lijst.

Bij controle is het handig de controleurs te verwijzen naar "VERORDENING (EG) Nr. 318/2008 VAN DE COMMISSIE van 31 maart 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer".
Deze verordening is te vinden op http://www.hetlnvloket.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=27103

Daarin staat expliciet vermeld dat de Estrilda astrild (het St. Helenafazantje) is afgevoerd van lijst C.

Tekst met toestemming overgenomen van www.allevogels.nl