Filter

Elk aquarium is een kleine wereld op zich. Hoewel die op het eerste gezicht overzichtelijk hier dezelfde complexe natuurwetten als in de enorme watermassa’s van de Amazone. Alleen wanneer de biologische verhoudingen in praktijk worden gebracht zal cen aquarium goed functioneren. De vissen blijiven gezond, de planten groeien prachtig, het water is helder en algen blijven op de achtergrond.

Daarbij speelt de filtering van het water een grote rol, in de natuur wordt het water voortdurend langzaam gefilterd en vernieuwd. Het sijpelt door verschillende aardlagen en gesteenten. Grind en zand op de bodem van de wateren worden dichtbevolkt door ontelbare micro-organismen, zij fungeren als een heel groot filter. Hier worden uitscheidingsproducten van de vissen biologisch afgebroken door bacteriën. De regen vult het weggesijpelde of weggestroomde water weer aan.

Het filter is dan ook een van de belangrijkste elementen voor een succesvol functionerend aquarium. Het heeft niet alleen als taak het water mechanisch te verhelderen, maar moet het water vooral ook biologisch behandelen en “ontgiften”. Een verkeerde filtering is vaak de oorzaak van ziekelijke vissen, slecht groeiende planten en algen.

In het aquarium De belangrijkste functie van elk aquariumfilter is daarom het biologisch afbreken van schadelijke stoffen. Hierbij worden de, met het blote oog onzichtbare, afvalstoffen afgebroken, die gevaarlijk kunnen worden voor de vissen. Dit is het werk van de filterbacterien. Elke soort heeft zijn eigen specifieke “voorkeur. Sommige soorten breken bijvoorbeeld giftig nitraat af, andere voeden zich met organische, vertroebelende stoffen of ontbinden afgestorven plantenresten De capaciteit van het filter hangt uiteindelijk af van het gebruikte hoofdfiltermateriaal. Dat biedt de filterbacteriën het vereiste vestigingsoppervlak. Het hoofdfiltermateriaal moet zo poreus mogelijk zijn en door talrijke inwendige holle ruimte, kamers en tunnels elke bacteriesoort een geschikte leefruimte bieden. Er moet vooral op worden gelet dat het beschikbare filtervolume optimaal wordt benut. Onnodige lege ruimte, bijvoorbeeld door te grof filtermateriaal, veroorzaakt een verlies aan filter capaciteit.

Een goede filtervulling bestaat uit verschillende soorten filters:

Voorfilter

Hoofdfilter

Fijnfilter

De belangrijkste taak van het voorfilter is het verwijderen van grovere vuildeeltjes uitwerpselen van vissen, plantenresten en vuil De belangrijkste taak van het hoofdfilter is: de biologische afbraak van schadelijke stoffer bijvoorbeeld de afbraak van ammoniak en nitriet. De belangrijkste taak van een fijnfilter is: het verwijderen van zeer fijne vertroebelende stoffen, dit is het eindfilter.