Reptielen algemeen

De oudste als reptielen herkenbare fossielen dateren uit het Onder-Carboon van Schotland en zijn ongeveer 340 miljoen jaar oud. De geschiedenis van reptielen kan ruwweg in 3 fasen worden onderverdeeld, als volgt:

1. de opkomst van de reptielen tot ze de dominante groep van de gewervelde landdieren waren, zo tegen het eind van het Paleozoicum, vanaf het Onder-Carboon tot in het Perm.
Aan het eind van het Perm ongeveer 250 miljoen jaar geleden, deed zich een wereldomspannend uitstervingsproces voor, waarbij ook de reptielenfauna werd gedecimeerd.

2. De eigenlijke bloeitijd van de reptielen, in het Mesozoicum, van 245 tot 66 miljoen jaar geleden.
De grootste vormen- en soortenrijkdom wordt in de Triasperiode bereikt. Aan het eind van de Trias ongeveer 208 miljoen jaar geleden, vindt opnieuw massale uitsterving plaats. Maar in de Jura en het Krijt komen de dinosauriėrs tot bloei, zij beheersen de aarde 140 miljoen jaar, en hun soortenrijkdom neemt gedurig toe tot aan het einde van het Krijttijdperk de bloeitijd der reptielen plotseling afbreekt door een nieuwe uitsterving, waarna de zoogdieren aan hun grote ontwikkeling beginnen.

3. De natijd der reptielen in het Tertiair.
Uit het Krijt konden zich maar weinig groepen van reptielen redden: de schildpadden (Chelonia), brughagedissen (Rhynchocephalia), krokodillen (Crocodyla) en de geschubde reptielen (Squamata), waartoe we zowel de slangen als hagedissen rekenen. De eerste 3 ordes stagneerden min of meer, maar de Squamata breiden zich nu ook nog altijd uit.

Zoals u heeft kunnen lezen zijn de reptielen als soort al heel oud, veel ouder dan de mens als soort. En wij blijven onszelf maar als superieur soort / ras zien.
Moeten we daar niet even een paar miljoen jaar mee wachten?

Frank Hoeben