CO2-bemesting

Een uitvinding van de natuur
Om in leven te blijven en te kunnen groeien, hebben alle planten kooldioxide (CO2) nodig. Ze produceren uit CO2, water en licht hun belangrijkste bouwstof en energiedrager: suiker.
Als “afvalstof” ontstaat zuurstof, wat alle dieren en mensen nodig hebben voor hun ademhaling. Dit proces, de zogenaamde fotosynthese, vormt de basis van al het leven op onze aarde.

Waterplanten nemen de in het water opgeloste CO2 op. In natuurlijke wateren komt er constant CO2 vrij uit de meestal dikke laag slik op de bodem. Hier ontstaat het in grote hoeveelheden door bacteriële afbraakprocessen. Daarvan getuigen de sterke en gezonden planten in de natuur. En ervaren aquarianen weten: een weelderige plantengroei laat dankzij de door de planten geproduceerde zuurstof ook de vissen beter tot hun recht komen.

Aquariumwater bevat bijna altijd te weinig CO2. Al bij drinkwaterbedrijven wordt door beluchting het natuurlijke CO2 aan het leidingwater onttrokken. De kleine hoeveelheden die uiteindelijk in het aquarium terecht komen, nemen de planten gretig op. In ruim 90% van de gevallen is het niet genoeg, stengels en bladeren zijn dan zwak en bleek en er is geen enkele groei waar te nemen. De weerstand van de plant is verzwakt, algen nestelen zich op de bladeren. In tegenstelling tot in de natuur ontbreekt in het aquarium de natuurlijke CO2voorziening.

aquarium bij Dierenspeciaalzaak Hoeben
De linkerfoto laat een aquarium zien zonder extra toevoeging van CO2 en de rechter laat hetzelfde aquarium zien nadat er een tijd wel extra CO2 is toegevoegd.

CO2 bemesting heeft nog meer voordelen:

  • CO2 lost in het water gedeeltelijk op als koolzuur. Met CO2 kan daarom de PH waarde van het aquariumwater worden geregeld tot een niveau wat voor de vissen en planten optimaal is.
  • Vissen houden van enigszins zuur water, het heeft een positief effect op de slijmhuid van de vis en dus ook op de weerstand van de vis.
  • De beschikbare plantenvoeding wordt beter door de aanwezige planten opgenomen.

Een gebrek aan CO2 kan leiden tot:

  • Achterblijvende groei en misvorming van planten.
  • Plotseling afsterven van planten.
  • Veel te hoge, onnatuurlijke PH waarde.
  • Door een te hoge PH waarde een zwakke slijmhuid van de vissen.
  • Door de zwakke sluimhuid meer kans op ziekte bij de vissen.
  • plotselinge ammoniakvergiftiging.
  • Algen !!

Een goede beplanting en CO2-bemesting behoren tot de belangrijkste preventieve maatregelen tegen vervelende algen.