Vogels Algemeen

De eerste vorm waarvan de meeste wetenschappers aannemen dat zij tot de vogels behoorde, verscheen laat in het Jura-tijdperk ongeveer 150 miljoen jaar geleden: de “oervogel Archaeopteryx. In het Krijt waren de Enantiornithes lange tijd toonaangevend. Een andere ontwikkelingslijn bestond uit de moderne vogels, de Neornithes Alle vormen behalve (een aantal van) deze Neornithes, stierven samen met de dinosauriërs uit tijdens de periode die als de Krijt-Paleogeengrens bekendstaat Er is één kenmerk dat tegenwoordig bij uitstek uniek is voor de vogels: veren. Alle vogels hebben veren, in tegenstelling tot elk ander huidig dier. Recenteoielen uit China tonen aan dat er onder sommige dinosauriërs zowel veren in moderne zin bestaan hebben als eenvoudige voorlopers ervan.

Afbeelding fossiel

Aangezien het niet waarschijnlijk is dat zo’n uniek kenmerk meer dan eens is ontstaan, werpt dit een geheel nieuw licht op de relatie tussen vogels en dinosauriërs. In ieder geval zijn de vogels en dinosaurièrs ten nauwste aan elkaar verwant. Tegenwoordig gaan de meeste onderzoekers er van ut dat vogels eigenlijk dinosauriërs zjn die gaan vliegen nadat er veren zijn ontstaan. Vogels zijn tegenwoordig een hele grote groep met 10.507 wetenschappelijk beschreven nog levende soorten, in 2284 geslachten, 232 families en 40 orden, die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden: van oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet vliegen, de kolibrie is klein en is een zeer snel en behendige vlieger

Afbeelding met verschillende vogels